Publikationer

Du kan også lese dette innlegget på Norsk

Bog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsernes tilbagemeldinger:

“Teksten slår som en boksehandske – mange vil kende sig igen i den her historie.”

«Veldig god og viktig bog! Den treffer mig hjemme.»

 

Du finder flere her.

 

 

Bog

Likeverd i praksis. Mellom fagkunnskap og innleving

Høyskoleforlaget 2004. ISBN: 82-7634-636-7.

Høyskoleforlaget 2004. ISBN: 82-7634-636-7.

I 2004 blev min bog publiceret på Høyskoleforlaget, Kristiansand. Den er skrevet på nynorsk, fordi det er mit førstesprog, og fordi jeg synes filosofi er så smukt på nynorsk.

Bagsideteksten fra bogen:

Oversat til dansk. den originale teksten kan du læse her.

Det syn, som man har på det det vil sige at være menneske, vil være afgørende for, hvorledes man optræder i samspil med andre. I ”Ligeværd i praksis – mellem fagkundskab og indlevelse” bliver konsekvenserne af ligeværdstanken for alvor gjort konkret og tilgængelig ved udstrakt brug af praktiske eksempler fra pædagogik og sygepleje. For selvom så vel pædagoger og sundhedsmedarbejdere sædvanligvis let kan tilslutte sig ligeværdstanken, er det ofte sådan, at måden, hvorpå man forholder sig til andre i den praktiske hverdag, ikke altid stemmer overens med de idealer, som teorien læner sig op af.

Likeverd i praksis. ISBN: 82-7634-636-7

Likeverd i praksis. ISBN: 82-7634-636-7

For at man som fagperson skal kunne stille de rigtige spørgsmål og give de rigtige svar, har man brug for en solid baggrundsviden. Men dette alene er ikke nok, og Lysne viser hvordan det frugtbare samspil mellem humanfagene vokser ud af mødet mellem fagkundskab og indlevelse. Når man som fagperson konsulterer sin fantasi og klarer at gøre den indsigt, man har tilegnet sig, relevant for andre mennesker i deres liv.

 

Lysne udfordrer den enkelte til at se nærmere på egne holdninger, og bogen vil være aktuel for studerende, der uddanner sig i fag, hvor man på et professionelt plan skal møde andre mennesker – fx pædagogik, sygepleje og de sociale myndigheder med mere og for dig, der allerede arbejder indenfor disse felter….En levende og engageret fremstilling med et drive, der ofte gør den morsom at læse… Evner at blande eksistentielle spørgsmål med hverdagsspørgsmål, som mange vil kunne nikke genkendende til.

Ingunn Elstad, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø.
Lysne magter at behandle dybtgående og alvorlige spørgsmål på en seriøs måde uden at gøre det i et uden at gøre det i et utilgængeligt sprog. I Lysnes manus har jeg for første gang set en fagligt stærk og grundig begrundelse for, hvorfor Kierkegaards filosofi kan bidrage væsentligt til norsk akademisk pædagogik.

Kaare Skagen, professor i pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

Du kan læse begyndelsen af bogen her

Artikler

Tidsskriftet Barn, nr 3 og 4, 2002. Utgivet af NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)

Del 1: Menneskesynet – premissleverandør i all samhandling (PDF) 

Del 2: Likeverd – grunnlaget for vekst og utvikling

 

Sykepleien (Norsk Sykepleierforbunds fagtidsskrift)

Likeverd i praksis – når etikken haltar

 

Læserindleg

Avisen Nordlys

Skal ME-syke tenke seg frisk?