Om mig

Du kan også lese dette innlegget på Norsk

Solitaer1

Præsentation

Filosofi har altid været vigtig for mig, så da jeg på slutten af 90-tallet fik anledning til at studere videre på universitetet var valget enkelt. Det kunne ikke blive noget andet end filosofi. Fagfilosofien har alligevel fået ligge meget i fred de sidste årene, til fordel for livsfilosofiske reflektioner.

I begyndelsen af mit yrkesliv uddannede jeg mig og arbeidet en del år inde sygeplejefaget. Det har også sat sine spor.

Hovedfagsafhandlingen min handlede om Kierkegaards filosofi, mellemmenneskelige relationer og moderne selvpsykologi. Senere blev den til bogen: Likeverd i praksis – mellom fagkunnskap og innleving. (Udkom på norsk i 2004)

For længe siden arbeidet jeg nogle år på sygeplejeruddannelsen på Universitetet i Tromsø. Siden har jeg, sammen med min mand, haft en virksomhed, og det trives jeg også bedst med. I 15 år drev vi Tromsø Akupunkturklinikk AS. Nå bor jeg i Danmark med min familje, og vi driver Origo Akupunktur ApS.  Her arbeider vi mest med smertebehandling, som vi har gjort siden 1998.

Da jeg tog akupunkturuddannelse i Kina i 2007 og 2008, tog hele familien med derhen. Det var et eventyr for os alle sammen. Men det var også godt at komme hjem igen.

Livet mitt har været meget preget af sykdom. Andre menneskers, men mest min egen. Der har været dage, hvor påklædningen har været et projekt i sig selv, og i mange år var det at gå i brusebad noget, der skulle sættes resurser af til i det ugentlige energiregnskab.

Det meste går bedre nu.

Og ellers? Ellers har jeg for det første en klog datter, som – blandt andre ting –  har lært mig at lege. Hun minder mig hver dag om, hvad der er vigtigt i livet. Og vi filosoferer sammen – over livet generelt, og over de mange ting man som ung møder på sin vej.

Og jeg har min udmærkede mand. I ham har jeg en diskussionspartener der kan holde sig vågen gennem en samtale om filosofiske begreber og etiske implikationer og dilemmaer.