Flokimmunitet – og “Flokimmunitet” …

Der er er nu kommet forslag om, at der skal oprettes særskilte vuggestuer for uvaccinerede børn. Hovedargumentet er at det vil beskytte de børn der er for unge til at få vaccinen. Der henvises tit til begrebet flokimmunitet.

Egentlig flokimmunitet opstår når mange nok mennesker i en gruppe har gennemgået en sygdom: sygdommen spredes ikke så nemt i befolkningen, for der er ikke så mange der kan blive smittet. Spædbørn overtager sin mors antistoffer hvis hun f.eks. har gennemgået kighoste eller mæslinger, og de her antistoffer beskytter barnet de første måneder/år – i den tid de er mest sårbare.

Vacciner giver ikke en sådan overførsel af antistoffer fra mor til barn, og vacciner giver heller ingen egentlig flokimmunitet.

I vaccinens spæde begyndelse, troede man, at vacciner gav dem samme immunitet som gennemgået sygdom – at én injektion var nok til at give livslang beskyttelse mod sygdom. Sådan er det ikke.

Der påstås tit, at man kan hindre udbrud af en sygdom hvis vaccinedækningen er 95%. Tesen er, at ved 95 % vaccinationsdækning opstår den samme flokimmunitet som hvis befolkningen naturlig har gennemgået sygdom.

Her følger en oversigt over nogle af problemerne med tesen om at vacciner giver ”flokimmunitet”.

 • Der har, mange gange, forekommet udbrud af fåresyge og andre virussygdomme i befolkningsgrupper med 100 % vaccinedækning.
  • I debatten om vuggestuerne betyder det her, at der kan opstå smitte, også i børnehaver der alle er vaccineret.
 • Vaccinens virkning minskes efter som årene går. Følgelig skal alle mennesker vaccineres tit nok til at holde en antistof-procent der er høj nok, hvis man reelt skal kunne tale om flok-immunitet. Det gøres ikke, og der er følgelig ingen flokimmunitet, mod, lad os sige, mæslinger, i vores samfund, uagtet om alle børn er vaccineret – fordi alle os der er mere end 15 år, slet ikke er sikret af vores urgamle vaccine, og vi har ikke været det i mange, mange år.
  • I debatten om de særskilte vuggestuder, indebærer det her pointe at en del af pædagogerne i børnehaven mest sandsynlig har en så gammel MMR-vaccine at den har fadet ud – og de er reelt set ikke vaccineret mere.
 • I mæslingeepidemier er der målt immunrespons hos 22-33 % i den vaccinerede befolkning. Det vil sige, at virusset formerede sig i kroppene hos de her mennesker, uagtet de var vaccinerede, og de kunne følgelig sprede smitte videre.
  • I debatten om vuggestuerne betyder det her, at de små på under 15 måneder, kan blive smittet med mæslinger fra en af de andre børn eller voksne i børnehaven – også selv om de er vaccineret til punkt og prikke.
 • Mellem 2 og 8 % af de vaccinerede udvikler aldrig antistof, og er følgelig ikke egentlig vaccinerede, selv om de har modtaget en vaccine.
  • I debatten om vuggestuerne betyder det her, at op til 8% af dem, der nylig har modtaget en vaccine, alligevel har en immunstatus, som om de var uvaccinerede.
 • Der er flere ganger påvist muterede stammer af vaccine-virus, som smitter mellem mennesker. Eksempel 1eksempel 2, eksempel 3, eksempel 4, eksempel 5 og eksempel 6. Det er ikke gjort store og gode nok undersøgelser på om/hvor længe man er smitsom efter vaccination.
  • I debatten om vuggestuerne, betyder det her, at de, der nylig er vaccinerede, kan bære smitten med ind i vuggestuen.

konklusionen er at hvis vi skal sikre os, at de 0-15-måneder gamle børn ikke møder mennesker der ikke har dannet antistoffer mod f.eks. mæslinger, så må alle mennesker testes, og revaccineres til de får en adækvat immunrespons (eller bliver syge/dør).

Men problemet vil alligevel ikke være løst, fordi op til 33 % af de vaccinerede mennesker danner antisoffer under en pågående epidemi – hvilket betyder at de kan sprede smitten videre.

Og forskning viser også, at muterede vaccinestammer kan smitte mellem mennesker. Følgelig skal der forskes på, hvor længe efter at man har fået en vaccine, man er smittefarlig. Når disse data foreligger fra uvildige undersøgelser, vil det medføre at man skal indføre nye rutiner i vuggestuer, børnehaver og skoler: alle der er nyvaccinerede – børn og voksen skal undgå kontakt med de 0-15 måneder gamle børn.

Antagelig vil der opstå en del problemer i forbindelse med administration af influenza-vaccinen om efteråret – hvem er der tilbage til at passe børnene, når alle har fået vaccine, og er potentiel smitsom?

Der er også et andet pointe. Lad os igen tage udgangspunkt i mæslinger, for eksempelets skyld. Det er, på grund af det ovenforstående, ikke muligt at opnå en reel flokimmunitet mod mæslinger – eller udrydde mæslinger – kun med brug af vaccinering. Men der vil alligevel være en mindre grad af smittespredning i et miljø der mange er vaccinerede, end i et miljø der ingen er vaccineret.

Og det betyder, at hvis vi samler alle de uvaccinerede, vil vi kunne få flere udbrud, der smitter flere, inden udbruddet svinder hen. Følgelig er det måske en dårlig ide, at samle alle de uvaccinerede på et sted.

Og til den læser, der så konkluderer med, at dét jo indebærer at det giver perfekt mening at tvinge alle til at vaccineres, for at få en bedst mulig beskyttelse i samfundet, vil jeg anmode om at læse det her indlæg, om tvangsvaccination.

Tvang er ikke svaret – så godt som uanset, hvad spørgsmålet er. Vi ved ikke nok, der er ikke forsket nok, der er ikke uvildig nok forskning på de her ting, til at man med loven i hånd kan gøre den slags indgriben i folks liv.

Det kan man bare ikke, hvis man ikke vil være et totalitært regime. Vi skal ikke, i et demokrati, marchere i den takt, myndighederne angiver. Vi skal ha lov til at tænke selv. Vi skal tænke selv. For historien er pakket fuld af mennesker, der vidste det havde ret, at de havde ret til at tvinge andre.

Forskningen på vacciner og sygdom er slet ikke krystalklar som Laura Lindahl, synes å tro at, med sine udtalelser om at forælder der ikke vil vaccinere tror ikke på videnskaben (hørt i en radiodebat).

 

Jo, vi er mange, der tror på videnskaben, og derfor har vi set på forskningen, på tallene, i stedet for bare at købe blindt, de påstande vi serveres om flokimmunitet, shedding, immunrespons, og alt det andet.

Det er effektiv hersketeknik, at idioterklære sine meningsmodstandere.

Men videnskabelig, det er det nok ikke.

 

 

 

 

 

 

Læg igen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.