Språkfascisme – det er så morsomt å høre deg snakke…

Jeg kommer fra Lærdal i Sogn – beliggende innerst i verdens lengste fjord. Dialekten der kan sies å være for spesielt interesserte, og som tilflytter behøver man så vel tilvenning som vennlig innføring for å forstå den. Lærdølen snakker fort, trekker jevnlig sammen flere ord og har diftonger der andre bruker vokaler, og bytter ut
Les mer...