Psykiatrisering av fysisk lidelse: en uting

I Danmark står et begrep som heter Funksjonelle Lidelser (FFL) sterkt, og primus motor bak er Forskningsklinikken, ledet av Per Fink. Psykiaterne på Forskningsklinikken for funksjonelle lidelser i Aarhus har innlemmet WHO-anerkente somatiske diagnoser i deres diagnose: Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt tretthetssyndrom, Kronisk tretthetssyndrom Colon irritabile (IBS) Kardialt syndroma Fibromyalgi Whiplash syndrom Bekkenløsning Tinnitus Funksjonell dyspepsi
Les mer...

Facebook i svart – er det noe vits i?

Jeg var en av dem som støttet aksjonen facebook i svart i går. Det er mange ting å si om det. Selvsagt blir ikke terroristene redde på grunn av dette. Og selvsagt er det på et vis ”for lettvint”: man gjør en handling som tar et par minutter – og så har man god samvittighet…
Les mer...

Det behøves en landsby for å oppdra at barn

Overskriften er et sitat fra en meningsytring i Berlingske tidende for noen dager siden. Suzette Frovin skriver: “Det kræver en landsby at opdrage et barn. Bare ikke i Danmark. Her står forældrene alene med ansvaret. Helt alene” Nåh, det er ikke bare i Danmark det står slik til. I Norge er det likedann, og kanskje
Les mer...

Om å tenke seg frisk

Kommentar til kronikk på nrk ytring 26.06.2014 I uminnelige tider har ”predikanter” reist rundt og helbredet folk med bønn. Hvis ”behandlingen” deres ikke virket, har forklaringen vært at den syke ikke har ”trodd nok/trodd på riktig måte”. Konklusjonen er følgelig at det er den sykes egen skyld om han eller hun ikke blir frisk. Live
Les mer...

Anger – et nødvendig onde for å vokse opp

Leser på NRK at rotter også kan angre – riktignok ikke ut fra etiske vurderinger, men etter handlinger som gjør at de mister sin favorittmat, men likevel… Anger er uttrykk for at man gjør en erfaring: man vurderer det man har gjort og finner ut at det nok ikke var det mest hensiktsmessige – fordi
Les mer...