Skal alle mennesker tvangsmedisineres?

Medisinindustrien har hatt den beste foretningsideen noensinne. Det er produsentene selv om står for all dokumentasjon som viser både virkninger og bivirkninger, noe som gir dem frie hender til å utelate de deler av forskningen som ikke er gode for foretningen. I tillegg står en stor andel av verdens leger og helsemyndigheter på sponsor- og
Les mer...

Når blir Danmark en del av verden?

Så har informasjonen nådd The New York Times: Graduert trening og psykoterapi har INGEN effekt ved ME (Myalgisk Encefalopati – på folkemunne (upresist) også kalt Kronisk tretthetssyndrom). Så gjenstår det å se når det når fram til helsemyndighetene her i Danmark, som ennå sverger til sine funksjonelle lidelser. Situasjonen minner meg litt om da jeg i
Les mer...

1 million anekdoter blir til … faktaresistens!!

644 meslingetilfeller i USA i 2014 refereres i de store mediene, og man er kollektivt rystet over denne voldsomme økningen. Samtidig har antallet autister økt fra å være veldig sjelden – med ca 1 tilfelle blant 10 000 barn – til nå å ramme 1 av 45 barn. I 2014 – året med de svimlende
Les mer...

Deltager eller tilskuer?

I 1957 gav den norske filosofen Hans Skjervheim ut boka ”Deltakar og tilskodar”. Den tematiserer det evige menneskelige spørsmålet omkring hvordan man kan være en deltaker i livet sitt, ikke kun en tilskuer. Problemet er ennå ikke løst. I Jyllandsposten leste jeg sist uke om at profesjonelle også har overtatt folks facebook profiler. En dame
Les mer...

Psykiatrisering av fysisk lidelse: en uting

I Danmark står et begrep som heter Funksjonelle Lidelser (FFL) sterkt, og primus motor bak er Forskningsklinikken, ledet av Per Fink. Psykiaterne på Forskningsklinikken for funksjonelle lidelser i Aarhus har innlemmet WHO-anerkente somatiske diagnoser i deres diagnose: Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt tretthetssyndrom, Kronisk tretthetssyndrom Colon irritabile (IBS) Kardialt syndroma Fibromyalgi Whiplash syndrom Bekkenløsning Tinnitus Funksjonell dyspepsi
Les mer...