Behandling – eller beroligelse?

Når man leser det man finner om de såkalte diffuse lidelsene rundt om kring, er det et par ting som går igjen. For det første en beskrivelse av en pasient som går til lege gjentatte ganger – uten at det kan påvises fysisk sykdom. Videre vektlegges det gjerne at pasienten ikke blir beroliget av at
Les mer...