1 million anekdoter blir til … faktaresistens!!

644 meslingetilfeller i USA i 2014 refereres i de store mediene, og man er kollektivt rystet over denne voldsomme økningen. Samtidig har antallet autister økt fra å være veldig sjelden – med ca 1 tilfelle blant 10 000 barn – til nå å ramme 1 av 45 barn. I 2014 – året med de svimlende
Les mer...

Psykiatrisering av fysisk lidelse: en uting

I Danmark står et begrep som heter Funksjonelle Lidelser (FFL) sterkt, og primus motor bak er Forskningsklinikken, ledet av Per Fink. Psykiaterne på Forskningsklinikken for funksjonelle lidelser i Aarhus har innlemmet WHO-anerkente somatiske diagnoser i deres diagnose: Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt tretthetssyndrom, Kronisk tretthetssyndrom Colon irritabile (IBS) Kardialt syndroma Fibromyalgi Whiplash syndrom Bekkenløsning Tinnitus Funksjonell dyspepsi
Les mer...