Generasjon prestasjon: som man reder så ligger man

Debattinlegg i VG i dag: Generasjon prestasjon: som man reder så ligger man. Kommentar til Hanne Skartveits kronikk: Det tause opprøret   Teksten foreligger også her: I en kronikk i VG tematiseres ungdommens manglende opprør mot foreldrene – foreldre som bare ønsker at barna skal bli lykkelige: ”Det er ikke lenger nok å få seg en jobb og brødfø
Les mer...

Forakt trumfer respekt

Hat og kjærlighet kan noen ganger gå hånd i hånd. Men forakt er uforenelig med positive følelser. Og det har ”vaksinerende effekt” – forakt føles i relasjonen, og ugyldiggjør tilløp til respekt i lang tid. Jeg tror det er fordi forakt er så grunnleggende. Irritasjon og sinne er som oftest situasjonsbestemt og omfatter enkelte egenskaper
Les mer...

Det behøves en landsby for å oppdra at barn

Overskriften er et sitat fra en meningsytring i Berlingske tidende for noen dager siden. Suzette Frovin skriver: “Det kræver en landsby at opdrage et barn. Bare ikke i Danmark. Her står forældrene alene med ansvaret. Helt alene” Nåh, det er ikke bare i Danmark det står slik til. I Norge er det likedann, og kanskje
Les mer...

Se – noen som er annerledes!! Ha! Ha! HA!!

Da vi bodde i Tromsø kjøpte vi en løvblåser til vår store hage. Etter å ha vært en tur i Oslo rundt 1. april, og sett hvor effektivt en sådan kunne hamle opp med store områder dekket med halvråttent løv, fant vi ut at det var det vi trengte. Som tenkt, så gjort, og vi
Les mer...

Mobbingens mange ansikter

Da min datter var ferdig med konfirmasjonsundervisningen sin i vår sa en av lederne: ”takk for lånet av barna deres: de har vært usedvanlig redselsfulle en del av tiden, og usedvanlig hyggelige å søte store deler av tiden.” Jeg tolket det slik at ungdommene har oppført seg normalt for aldersgruppen, og for mennesker generelt –
Les mer...

Anger – et nødvendig onde for å vokse opp

Leser på NRK at rotter også kan angre – riktignok ikke ut fra etiske vurderinger, men etter handlinger som gjør at de mister sin favorittmat, men likevel… Anger er uttrykk for at man gjør en erfaring: man vurderer det man har gjort og finner ut at det nok ikke var det mest hensiktsmessige – fordi
Les mer...