Behandling – eller beroligelse?

Når man leser det man finner om de såkalte diffuse lidelsene rundt om kring, er det et par ting som går igjen. For det første en beskrivelse av en pasient som går til lege gjentatte ganger – uten at det kan påvises fysisk sykdom. Videre vektlegges det gjerne at pasienten ikke blir beroliget av at
Les mer...

Å gi plass til det negative – det positives livskunst

Hvis man har gått ned den gata der de mørke, depressive kreftene bor, og ikke lenger kan øyne mange lyspunkt, da er ikke det å bli pådytta oppmuntringer, positive tanker etc det man trenger for å finne veien tilbake. Men hvis man blir møtt av et annet menneske der inne, et menneske som forstår hvordan
Les mer...

Pass på tarmen: Hva kan hjelpe, leksjon 9

Tarmhelse kommer mer og mer i fokus, og mange ME-pasienter har symptomer fra tarm. Her er samlet den informasjon jeg kan gi videre på emnet. Jeg gir ikke personlig rådgivning av flere grunner: Jeg er ikke lege. Jeg har ikke kapasitet til det – man skal jo møte folk, gå gjennom tester, få kartlagt og
Les mer...

Carpe diem – eller kanskje ikke?

Mindfullness er jo så inn i tiden nå – fokus på øyeblikket, leve i tiden, carpe diem. Det skal angivelig gi mer livskvalitet og farge til livets små øyeblikk. Men er det så sikkert at dette er en god innfallsvinkel når man mer holder ut livet enn lever det? Når det å ta en dag av
Les mer...

Sykdommens fotlenke

Å leve i år etter år efter år med en usynlig – men akk så merkbar – sykdom. Uten en diagnose til å bruke som skjold og forklaring mot verden der ute … Det er som å sone med fotlenke. År etter år – uten dom eller forklaring. Kun straffen er klar: Ikke være for lenge
Les mer...

Skal alle mennesker tvangsmedisineres?

Medisinindustrien har hatt den beste foretningsideen noensinne. Det er produsentene selv om står for all dokumentasjon som viser både virkninger og bivirkninger, noe som gir dem frie hender til å utelate de deler av forskningen som ikke er gode for foretningen. I tillegg står en stor andel av verdens leger og helsemyndigheter på sponsor- og
Les mer...

Når blir Danmark en del av verden?

Så har informasjonen nådd The New York Times: Graduert trening og psykoterapi har INGEN effekt ved ME (Myalgisk Encefalopati – på folkemunne (upresist) også kalt Kronisk tretthetssyndrom). Så gjenstår det å se når det når fram til helsemyndighetene her i Danmark, som ennå sverger til sine funksjonelle lidelser. Situasjonen minner meg litt om da jeg i
Les mer...